خدمات مشتریان

خدمات مشتریان

انصراف از خرید

در صورتی که انصراف مشتری از خرید، پیش از ارسال کالا باشد باید هر چه سریع تر انصراف خود را به واحد فروش فروشگاه بست مدا اطلاع دهد. در این حالت امکان استرداد وجه و یا تغییر سفارش وجود دارد و هزینه پستی کالا در این مورد به عهده مشتری است.